Velkommen til vår nye nettside ! / by Anne Jorunn Sandøy

Endelig har Øyriket i Romsdal fått si eiga nettside!  Her ser du starten på det vi no skal utvikle til å verte eit bilde og filmgalleri. Vi har så vidt kome i gang, - derfor vil det stadig bli lagt til fleire bilde i tida som kjem.

Vi håper med denne nettsida å vise fram det store mangfaldet vi har å by på i Øyriket i Romsdal, - aktivitetane, skattane og alle opplevingane som du kan få på tur hos oss.
Vi ønskjer også at denne nettsida skal vere nyttig og til bruk for alle aktørar i Øyriket i Romsdal. Dette skal vere materiale som de fritt kan bruke i dykkar marknadsføring.